Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng NN&PTNN sở hữu tại Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP

Ngày đấu giá: 15/12/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 12.615.440 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 13.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 13 NĐT
+ Tổ chức: 3 NĐT     + Cá nhân: 10 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 23.260.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 13 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 23.260.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 5.040.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 800.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 16.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 13.900 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 16.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 14.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 15.044 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 3 NĐT
+ Tổ chức: 3 NĐT     + Cá nhân: 0 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 12.615.440 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 189.785.424.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/12/2017 đến 16h00 ngày 25/12/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 19/12/2017 đến ngày 22/12/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!