Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương tại CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG

Ngày đấu giá: 21/11/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.000.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.638 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 5 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 4 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.260.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 5 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 4.260.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 4.000.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 30.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 10.640 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.638 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 10.640 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.640 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.640 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT  + Cá nhân: 0 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 4.000.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 42.560.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/11/2017 đến 16h ngày 01/12/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/11/2017 đến ngày 28/11/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!