Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của SCIC tại CTCP Cảng Thanh Hóa

Ngày đấu giá: 08/12/2017
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 2.091.000 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá trọn lô
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.600 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 12 NĐT
+ Tổ chức: 4 NĐT
+ Cá nhân: 8 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 25.092.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 12 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 25.092.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 2.091.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 2.091.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 36.900 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.600 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công: 36.900 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 0 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.091.000 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 77.157.900.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/12/2017 đến 16h ngày 18/12/2017
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/12/2017 đến ngày 15/12/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!