Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty mẹ – Tổng Công ty Sông Đà

Ngày đấu giá: 25/12/2017
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty mẹ – Tổng Công ty Sông Đà
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 219.678.000 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 229 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT    + Cá nhân: 229 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 801.500 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 221 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 790.900 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 51.800 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 200.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 11.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 200.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 11.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 11.159 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 221 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT  + Cá nhân: 221 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 790.900 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 8.825.360.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/12/2017 đến 16h ngày 04/01/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/12/2017 đến ngày 02/01/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!