Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Ngày đấu giá: 28/06/2018
Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.458.710 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 42 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 41 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.422.710 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 42 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 6.422.710 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 1.458.710 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 12.800 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 12.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 10.400 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 10.730 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 38 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 37 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 1.458.710 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 15.652.284.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/06/2018 đến 16g00 ngày 07/07/2018
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 02/07/2018 đến ngày 05/07/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!