Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần theo lô để thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP được tổ chức vào ngày 11/01/2016 như sau:
– Tên tổ chức đại diện chủ sở hữu cổ phần: Bộ Giao thông vận tải
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam – CTCP
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 85.581.223 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm một cổ phần: 14.612 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm một lô cổ phần: 1.250.513.000.000 đồng/lô
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 0 NĐT
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 171.162.446 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 2 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 171.162.446 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 1.250.515.000.000 đồng/lô
– Giá đặt mua thấp nhất: 1.250.513.000.000 đồng/lô
– Giá đấu thành công: 1.250.515.000.000 đồng/lô
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 1 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 0 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 85.581.223 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 1.250.515.000.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 12/01/2016 đến 21/01/2016
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ 12/01/2016 đến 14/01/2016

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!