Thông báo kết quả đấu giá cổ phần CTCP Nước sạch Bắc Giang do UBND tỉnh Bắc Giang sở hữu

Ngày đấu giá: 09/01/2020
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.326.897 cổ phần
Hình thức đấu giá: Đấu giá
Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 19.071 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 240 NĐT
+ Tổ chức: 2 NĐT
+ Cá nhân: 238 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 20.529.594 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 240 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 20.529.594 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 6.326.897 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 25.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 19.075 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 25.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 19.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 19.861 đồng/cổ phần Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 10.200 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 237 NĐT
+ Tổ chức: 1 NĐT
+ Cá nhân: 236 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 6.326.897 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 125.661.132.700 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/01/2020 đến ngày 16/01/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 15/01/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!