Thông báo kết quả đấu giá cổ phần CTCP Sách và Thiết bị trường học Hà Nội do UBND TP Hà Nội sở hữu

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội
Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 751.800 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 49.800 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 14 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 14 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.666.800 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 14 phiếu
Tổng số lượng đặt mua hợp lệ: 2.666.800 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất: 751.800 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất: 10.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất: 151.000 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 49.800 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất: 151.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất: 55.000 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân: 97.526 đồng/cổ phần      
Giá sàn giao dịch tại ngày đấu giá: 16.700 đồng/cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 10 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 10 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 751.800 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 73.320.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/06/2020 đến ngày 22/06/2020
Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/06/2020 đến ngày 19/06/2020

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!