Thông báo không thu phí lưu ký đối với cổ phiếu DVD,MCV

Theo thông báo trên Website của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 09/01/2013;
  Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) xin thông báo tới Quý Nhà Đầu tư:
– Asean Securities không thu phí lưu ký đối với 2 mã cổ phiếu DVD ,MCV.
– Thời gian áp dụng từ ngày 14/01/2013.
Trân trọng kính báo!

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!