Thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 13/04/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 06/04/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự chào bán cạnh tranh. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 120/QĐ-SGDHN ngày 23/03/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc chào bán cạnh tranh không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên chào bán cạnh tranh cổ phần của CTCP Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 13/04/2020.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!