Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Agribank tại CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam vào ngày 15/12/2017. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 08/12/2017) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 938/QĐ-SGDHN ngày 16/11/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam vào ngày 15/12/2017.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!