Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu vào ngày 31/12/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 24/12/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Tập đoàn Haprosimex do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 842/QĐ-SGDHN ngày 11/12/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu vào ngày 31/12/2019.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!