Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex do Tổng công ty Sông Đà – CTCP sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex do Tổng công ty Sông Đà – CTCP sở hữu vào ngày 25/03/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 17/03/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex do Tổng công ty Sông Đà – CTCP sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 77/QĐ-SGDHN ngày 24/02/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex do Tổng công ty Sông Đà – CTCP sở hữu vào ngày 25/03/2020.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!