Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu vào ngày 31/03/2020. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 23/03/2020) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 86/QĐ-SGDHN ngày 03/03/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc do CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc sở hữu vào ngày 31/03/2020.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!