Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP VTC Truyền thông Trực tuyến do Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP VTC Truyền thông Trực tuyến do Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV sở hữu vào ngày 02/01/2018. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 25/12/2017) chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP VTC Truyền thông Trực tuyến do Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 978/QĐ-SGDHN ngày 04/12/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP VTC Truyền thông Trực tuyến do Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV sở hữu vào ngày 02/01/2018.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!