Thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Haneco do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội sở hữu

Theo kế hoạch, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần CTCP Xuất nhập khẩu Haneco do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội sở hữu vào ngày 01/11/2019. Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15 giờ 30 ngày 25/10/2019) không có nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Haneco do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội sở hữu ban hành kèm theo Quyết định 681/QĐ-SGDHN ngày 10/10/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.
Vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Haneco do Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội sở hữu vào ngày 01/11/2019.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!