Thông báo Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp 30.04 và 01.05 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp ngày giải phóng Miền nam 30/04

 và Quốc tế Lao động 01/05 năm 2022)

 – Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước CHXHCN Việt Nam;
– Căn cứ Thông báo Lịch nghỉ giao dịch năm 2022 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về lịch nghỉ giao dịch chứng khoán năm 2022 nhân dịp ngày giải phóng Miền nam (30/04) và Quốc tế Lao động (01/5).
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch nhân dịp ngày giải phóng Miền nam (30/04) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022 như sau:
Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp ngày giải phóng Miền nam (30/04) và Quốc tế Lao động (01/5) năm 2022
–  Thời gian nghỉ giao dịch:      Thứ 2, ngày 02/05/2022 và Thứ 3, ngày 03/05/2022
–  Thời gian giao dịch trở lại:   Thứ 4, ngày 04/05/2022
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo để thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ làm việc của Quý khách hàng.

  CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN
             PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 
                         (đã ký)
 
           Nguyễn Hoàng Phương
 
 

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!