Thông báo Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và ngày Quốc tế lao động

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3, ngày Chiến thắng 30/4 và  ngày Quốc tế lao động 01/05/2020 như sau:

  1. Nghỉ giao dịch ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/03

–  Thời gian nghỉ giao dịch:  Thứ 5 ngày 02/04/2020 
 –  Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 6, ngày 03/04/2020

  1. Nghỉ giao dịch ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/05

 – Thời gian nghỉ giao dịch:  Thứ 5 ngày 30/04/2020 và thứ 6  ngày 01/05/2020
–  Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 2, ngày 04/05/2020
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo để thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ làm việc của Quý khách hàng.
Trân trọng.
Nơi nhận:                                            CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ASEAN

  • Như trên TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Lưu VP

(đã ký)
 
 LÊ XUÂN TIẾN     

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!