Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v: Lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết dương lịch năm 2020)

 
 – Căn cứ Bộ Luật Lao động của Nước CHXHCN Việt Nam;
– Căn cứ Thông báo Lịch nghỉ giao dịch năm 2019 Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội số 1317/TB-SGDHN , Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM số 1339/TB-SGDHCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam số 2975/TB-VSD về lịch nghỉ giao dịch chứng khoán năm 2019.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin thông báo tới Quý khách hàng lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020 như sau:
–  Thời gian nghỉ giao dịch:  Thứ 4, ngày 01/01/2020
–  Thời gian giao dịch trở lại : Thứ 5, ngày 02/01/2019
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng thông báo để thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ làm việc của Quý khách hàng.
 
 

     CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN ASEAN
 

 (Đã ký)

  Phó tổng giám đốc

 Lê Xuân Tiến

 

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!