SeABank: Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Thông tin chi tiết vui lòng click vào các đường dẫn như sau:
– Thông báo mời họp tại đây.
– Chương trình họp tại đây.
– Mẫu Giấy ủy quyền tại đây.
– Thông báo đề nghị cổ đông cập nhật thông tin tại đây.
– Thông báo liên quan phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đây.
– Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 tại đây.
– Mẫu thẻ biểu quyết tại đây.
Trân trọng.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!