SeABank: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!