Thông báo sửa đổi danh mục cổ phiếu Margin từ ngày 30/07/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin trân trọng thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay đối với cổ phiếu HHS (CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy) là 30% kể từ ngày 30/07/2015.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!