Thông báo tạm dừng cuộc đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Tiên Phong do Tổng công ty Viễn thông Mobifone sở hữu

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tạm dừng cuộc đấu giá bán cổ phần của Ngân hàng TMCP Tiên Phong do Tổng công ty Viễn thông Mobifone sở hữu, chi tiết tại file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!