Thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

Do diễn biễn phức tạp của dịch Covid 19, Công ty CP Chứng khoán Asean (Asean Securities) thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (Harphaco), thời gian tạm ngừng từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 23/3/2020.
Asean Seucities cam kết việc tạm dừng nhận hồ sơ này KHÔNG ảnh hưởng đến số lượng cổ phiếu sở hữu của Nhà đầu tư.
Mọi thông tin cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ :
Phòng Dịch vụ khách hàng Công ty CP Chứng khoán Asean:

 Trân trọng thông báo ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!