Thông báo Thanh đổi nhân sự phụ trách dịch vụ Quản lý cổ đông

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Aseansc) xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng  về việc thay đổi nhân sự phụ trách dịch vụ quản lý cổ đông tại Aseansc  kể từ ngày 02/03/2020 như sau:
Thông tin nhân sự phụ trách

  • Họ và tên: Lý Vân Anh
  • Chức vụ: Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
  • Số điện thoại: 024 6275 3844  (ext: 501)
  • Số di động: 0906.124.601
  • Email: anh.lv@aseansc.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!