Thông báo thay đổi bộ nhận dạng thương hiệu

Kính gửi Quý khách hàng,
 
Ngày 18/3/2015 Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á thay đổi tên viết tắt. Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng sự thay đổi về bộ nhận diện thương hiệu mới chính thức áp dụng kể từ ngày 18/03/2015 như sau:
Tên đầy đủ và chính thức: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐÔNG NAM Á
Tên bằng tiếng Anh: SOUTHEAST ASIA SECURITIES CORPORATION
Tên viết tắt: ASEAN SECURITIES
 
Theo đó, bộ nhận diện thương hiệu mới của Công ty gồm:
 
1. Tên viết tắt:

Mới
Asean Securities ASEAN SECURITIES

 
2. Logo

Mới
logo-cu logo-moi-270-x

 
3. Website

Mới
https://www.seasc.com.vn https://www.aseansc.com.vn

 
4. Địa chỉ giao dịch trực tuyến

Mới
https://strade.seasc.com.vn https://strade.aseansc.com.vn

 
5. Thư điện tử

Mới
info@seasc.com.vn info@aseansc.com.vn

 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách hàng trong thời gian tới.
Trân trọng,

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!