Thông báo thay đổi danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ từ ngày 18/03/2020

CTCK Asean (AseanSecurities) xin trân trọng thông báo Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ áp dụng tại AseanSecurities kể từ ngày 18/03/2020.

STT TÊN SÀN Tỷ lệ cho vay hiện tại Tỷ lệ cho vay mới Ghi chú
1 AAA Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
2 ACB Ngân hàng TMCP Á Châu HNX 50 30 Giảm tỷ lệ
3 BBC Công ty Cổ phần BIBICA HOSE 20 20 Giữ nguyên
4 BFC Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền HOSE 20 20 Giữ nguyên
5 BIC Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
6 BID Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
7 BMI Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh HOSE 20 20 Giữ nguyên
8 BMP Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh HOSE 30 30 Giữ nguyên
9 BSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
10 BTP Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa HOSE 20 20 Giữ nguyên
11 BTT Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành HOSE 20 20 Giữ nguyên
12 BVH Tập đoàn Bảo Việt HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
13 C32 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 HOSE 30 30 Giữ nguyên
14 CAP CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái HNX 20 20 Giữ nguyên
15 CAV Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam HOSE 30 30 Giữ nguyên
16 CEO CTCP Tập đoàn C.E.O HNX 20 20 Giữ nguyên
17 CII Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM HOSE 20 20 Giữ nguyên
18 CLC Công ty Cổ phần Cát Lợi HOSE 20 20 Giữ nguyên
19 CMG Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC HOSE 20 20 Giữ nguyên
20 CMV Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau HOSE 20 20 Giữ nguyên
21 CNG Công ty Cổ phần CNG Việt Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
22 COM Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu HOSE 20 20 Giữ nguyên
23 CSM Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
24 CSV Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam HOSE 30 30 Giữ nguyên
25 CTD Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
26 CTG Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam HOSE 30 30 Giữ nguyên
27 CTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO HOSE 30 30 Giữ nguyên
28 CTS Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
29 CVT Công ty Cổ phần CMC HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
30 D2D Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 HOSE 20 20 Giữ nguyên
31 DAE CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng HNX 20 20 Giữ nguyên
32 DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre HNX 20 20 Giữ nguyên
33 DCM Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau HOSE 20 20 Giữ nguyên
34 DGC CTCP Bột giặt và Hóa chất Đức Giang HNX 20 20 Giữ nguyên
35 DGW Công ty Cổ phần Thế Giới Số HOSE 30 30 Giữ nguyên
36 DHA Công ty Cổ phần Hóa An HOSE 20 20 Giữ nguyên
37 DHC Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre HOSE 20 20 Giữ nguyên
38 DHG Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang HOSE 30 30 Giữ nguyên
39 DHT CTCP Dược phẩm Hà Tây HNX 20 20 Giữ nguyên
40 DMC Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO HOSE 20 20 Giữ nguyên
41 DPM Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
42 DPR Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú HOSE 20 20 Giữ nguyên
43 DRC Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng HOSE 30 30 Giữ nguyên
44 DRL Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 HOSE 20 20 Giữ nguyên
45 DSN Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen HOSE 20 20 Giữ nguyên
46 DVP Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ HOSE 20 20 Giữ nguyên
47 DXG Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
48 EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
49 EVE Công ty Cổ phần Everpia HOSE 20 20 Giữ nguyên
50 FMC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta HOSE 30 30 Giữ nguyên
51 FPT Công ty Cổ phần FPT HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
52 GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
53 GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành HOSE 20 20 Giữ nguyên
54 GEX Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
55 GMC Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn HOSE 20 20 Giữ nguyên
56 GMD Công ty Cổ phần GEMADEPT HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
57 GMX CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân HNX 20 20 Giữ nguyên
58 GSP Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế HOSE 20 20 Giữ nguyên
59 HAH Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An HOSE 20 20 Giữ nguyên
60 HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HOSE 20 20 Giữ nguyên
61 HBC Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
62 HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
63 HDB Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh HOSE 20 20 Giữ nguyên
64 HDC Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu HOSE 30 30 Giữ nguyên
65 HDG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô HOSE 20 20 Giữ nguyên
66 HLD CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND HNX 20 20 Giữ nguyên
67 HPG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
68 HSG Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HOSE 30 30 Giữ nguyên
69 HT1 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 HOSE 20 20 Giữ nguyên
70 HTC CTCP Thương mại Hóc Môn HNX 20 20 Giữ nguyên
71 HTI Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO HOSE 20 20 Giữ nguyên
72 IDV CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc HNX 20 20 Giữ nguyên
73 IMP Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm HOSE 20 20 Giữ nguyên
74 INN CTCP Bao bì và In Nông nghiệp HNX 20 20 Giữ nguyên
75 ITD Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong HOSE 20 20 Giữ nguyên
76 KBC Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc – Công ty Cổ phần HOSE 20 20 Giữ nguyên
77 KDH Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền HOSE 20 20 Giữ nguyên
78 KSB Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương HOSE 30 30 Giữ nguyên
79 L14 CTCP Licogi 14 HNX 20 20 Giữ nguyên
80 LBM Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng HOSE 20 20 Giữ nguyên
81 LDG Công ty Cổ phần Đầu tư LDG HOSE 20 20 Giữ nguyên
82 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng HNX 20 20 Giữ nguyên
83 LHG Công ty Cổ phần Long Hậu HOSE 30 30 Giữ nguyên
84 LIX Công ty Cổ phần Bột giặt LIX HOSE 20 20 Giữ nguyên
85 MAS CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng HNX 20 20 Giữ nguyên
86 MBB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
87 MSN Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
88 MWG Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
89 NBC CTCP Than Núi Béo – Vinacomin HNX 30 30 Giữ nguyên
90 NDN CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng HNX 30 30 Giữ nguyên
91 NHC CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp HNX 20 20 Giữ nguyên
92 NLG Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
93 NNC Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ HOSE 20 20 Giữ nguyên
94 NSC Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương HOSE 20 20 Giữ nguyên
95 NT2 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
96 NTL Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm HOSE 30 30 Giữ nguyên
97 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong HNX 20 20 Giữ nguyên
98 NVL Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc No Va HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
99 OPC Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC HOSE 20 20 Giữ nguyên
100 PAC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy miền Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
101 PAN Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN HOSE 20 20 Giữ nguyên
102 PC1 Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I HOSE 20 20 Giữ nguyên
103 PDN Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai HOSE 20 20 Giữ nguyên
104 PET Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí HOSE 20 20 Giữ nguyên
105 PGC Tổng Công ty Gas Petrolimex – Công ty Cổ phần HOSE 20 20 Giữ nguyên
106 PGD Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
107 PHR Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa HOSE 30 30 Giữ nguyên
108 PLP Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê HOSE 20 20 Giữ nguyên
109 PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
110 PMC CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic HNX 20 20 Giữ nguyên
111 PME Công ty Cổ phần Pymepharco HOSE 20 20 Giữ nguyên
112 PNJ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
113 POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
114 PPC Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại HOSE 30 30 Giữ nguyên
115 PTB Công ty Cổ phần Phú Tài HOSE 20 20 Giữ nguyên
116 PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí HOSE 20 20 Giữ nguyên
117 PVI CTCP PVI HNX 30 30 Giữ nguyên
118 PVS TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam HNX 40 30 Giảm tỷ lệ
119 PVT Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí HOSE 30 30 Giữ nguyên
120 RAL Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông HOSE 20 20 Giữ nguyên
121 REE Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
122 S55 CTCP Sông Đà 505 HNX 20 20 Giữ nguyên
123 SAB Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn HOSE 20 20 Giữ nguyên
124 SBT Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa HOSE 30 30 Giữ nguyên
125 SEB CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung HNX 20 20 Giữ nguyên
126 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội HNX 40 30 Giảm tỷ lệ
127 SHI Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà HOSE 30 30 Giữ nguyên
128 SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội HNX 50 30 Giảm tỷ lệ
129 SJD Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn HOSE 20 20 Giữ nguyên
130 SJS Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà HOSE 20 20 Giữ nguyên
131 SKG Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang HOSE 20 20 Giữ nguyên
132 SLS CTCP Mía Đường Sơn La HNX 20 20 Giữ nguyên
133 SRC Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng HOSE 20 20 Giữ nguyên
134 SSI Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
135 STB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín HOSE 20 20 Giữ nguyên
136 SVC Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn HOSE 20 20 Giữ nguyên
137 SVI Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa HOSE 20 20 Giữ nguyên
138 SZL Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành HOSE 20 20 Giữ nguyên
139 TAC Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An HOSE 20 20 Giữ nguyên
140 TCB Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
141 TCH Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy HOSE 20 20 Giữ nguyên
142 TCL Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng HOSE 20 20 Giữ nguyên
143 TCM Công ty Cổ phần Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công HOSE 30 30 Giữ nguyên
144 TCT Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh HOSE 20 20 Giữ nguyên
145 TDC Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương HOSE 30 30 Giữ nguyên
146 TDH Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức HOSE 30 30 Giữ nguyên
147 THG Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang HOSE 20 20 Giữ nguyên
148 THI Công ty Cổ phần Thiết Bị Điện HOSE 20 20 Giữ nguyên
149 TMS Công ty Cổ phần Transimex HOSE 20 20 Giữ nguyên
150 TNA Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
151 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG HNX 30 30 Giữ nguyên
152 TRC Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh HOSE 20 20 Giữ nguyên
153 TTT CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh HNX 20 20 Giữ nguyên
154 TV2 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 HNX 20 20 Giữ nguyên
155 UIC Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO HOSE 20 20 Giữ nguyên
156 VBC CTCP Nhựa – Bao bì Vinh HNX 20 20 Giữ nguyên
157 VC3 CTCP Xây dựng Số 3 HNX 20 20 Giữ nguyên
158 VCB Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
159 VCF Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa HOSE 20 20 Giữ nguyên
160 VCG TCT CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam HNX 40 30 Giảm tỷ lệ
161 VCI Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt HOSE 20 20 Giữ nguyên
162 VCS CTCP Vicostone HNX 30 30 Giữ nguyên
163 VDP Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha HOSE 20 20 Giữ nguyên
164 VFG Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
165 VGC TCT Viglacera – CTCP HOSE 20 20 Giữ nguyên
166 VGS CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE HNX 20 20 Giữ nguyên
167 VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
168 VHL CTCP Viglacera Hạ Long HNX 20 20 Giữ nguyên
169 VHM Công ty cổ phần Vinhomes HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
170 VIC Tập đoàn VINGROUP – Công ty Cổ phần HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
171 VIT CTCP Viglacera Tiên Sơn HNX 20 20 Giữ nguyên
172 VJC Công ty Cổ phần Hàng không VietJet HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
173 VMC CTCP Vimeco HNX 20 20 Giữ nguyên
174 VND Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
175 VNM Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
176 VNR TCT CP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam HNX 20 20 Giữ nguyên
177 VNS Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam HOSE 20 20 Giữ nguyên
178 VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng HOSE 50 30 Giảm tỷ lệ
179 VRE Công ty Cổ phần Vincom Retail HOSE 20 20 Giữ nguyên
180 VSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam HNX 20 20 Giữ nguyên
181 VSC Công ty Cổ phần Container Việt Nam HOSE 40 30 Giảm tỷ lệ
182 WCS CTCP Bến xe Miền Tây HNX 20 20 Giữ nguyên

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!