Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình  
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình
  3. Địa chỉ: Số 01 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  4. Vốn điều lệ: 36.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.368.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 6 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 6 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 2.736.000 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 2.736.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/02/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 27/02/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!