Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Đà

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Đà như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá cổ phần: Công ty mẹ – Tổng công ty Sông Đà
  2. Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 4.500.000.000.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng)
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 219.678.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 229 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 229 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 801.500 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 801.500 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/12/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 25/12/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!