Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Năng lượng và Bất động sản Trường Thành

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Năng lượng và Bất động sản Trường Thành như sau:
1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
2. Địa chỉ: Số 14-16 phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Vốn điều lệ: 323.836.420.000 đồng
4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 10.000.000 cổ phần
5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 79 NĐT
Trong đó:
Tổ chức trong nước: 01 NĐT Cá nhân trong nước: 78 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
6. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 14.989.000 cổ phần
Trong đó:
Tổ chức trong nước: 1.900.000 CP Cá nhân trong nước: 13.089.000 CP
Tổ chức nước ngoài: 0 CP Cá nhân nước ngoài: 0 CP
7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/9/2021
8. Thời gian tổ chức đấu giá: 09 giờ 00 phút 24/9/2021

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!