Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng
  3. Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp hiện tại: 604.921.000.000 đồng (Sáu trăm linh bốn tỷ chín trăm hai mươi mốt triệu đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.600.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 9 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 9 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 6.671.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 6.671.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 16/11/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 20/11/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!