Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV 508

Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH một thành viên 508 – CIENCO 5 chốt vào lúc 15h30 ngày 18 tháng 05 năm 2015 như sau:
1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV 508 – CIENCO 5
2.     Địa chỉ: Khu 6, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
3.     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 10.000.000.000 đồng
4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 398.700 cổ phần
5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 7 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT        Cá nhân: 7 NĐT
6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.596.100 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 0 CP    Cá nhân: 1.596.100  CP
7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 14h30 ngày 25/5/2015
8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 25/05/2015
Địa điểm: Công ty cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á – Tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!