Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương          
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam – SSG
  3. Địa chỉ: Số 01 đường Châu Văn Liêm, P. Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ thực góp: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.000.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 5 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 4 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 4.260.000 cổ phần

               Trong đó: Tổ chức: 4.000.000 CP           Cá nhân: 260.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 21/11/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!