Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:

  1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
  2. Địa chỉ: Tầng 1, tầng 10, tầng 11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm,  Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 929.884.920.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 10.000.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 125 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 2 NĐT                      Cá nhân: 123 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 11.525.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 3.500.000 CP           Cá nhân: 8.025.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/12/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 29/12/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!