Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đại lý hàng hải – Vinacomin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đại lý hàng hải – Vinacomin như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam    
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đại lý hàng hải – Vinacomin
  3. Địa chỉ: 55A Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
  4. Vốn điều lệ: 25.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 214.755 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 2 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 162.500 cổ phần

               Trong đó: Tổ chức: 0 CP                        Cá nhân: 162.500 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 31/01/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 02/02/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!