Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản Hapulico

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản Hapulico như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị        
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Đầu tư Bất động sản Hapulico
  3. Địa chỉ: Tầng 23,24 tòa nhà Center Building, số 01 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 423.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 3.850.000 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.870.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 1.155.000 CP           Cá nhân: 2.715.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/02/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 12/02/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!