Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP In Tài chính

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP In Tài chính như sau:
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Tài chính
Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP In Tài chính
Địa chỉ: Số 24, ngõ 115 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Vốn điều lệ thực góp: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.800.000 cổ phần
Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 14 NĐT
Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT    Cá nhân: 14 NĐT
Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 13.007.000 cổ phần
Trong đó: Tổ chức: 0 CP    Cá nhân: 13.007.000 CP
Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/10/2017
Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 13/10/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!