Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Pin Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của CTCP Pin Hà Nội như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam  
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Pin Hà Nội
  3. Địa chỉ: Số 72 Phan Trọng Tuệ, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 72.539.110.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.523.433 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.379.000 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 1.377.900 CP            Cá nhân: 1.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/12/2019
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 16/12/2019

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!