Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sở hữu như sau:

  1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
  2. Địa chỉ: Tầng 1, 3, 4, 5, 6 Tòa nhà Thaiholdings Tower, số 210 Trần Quang Khải, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 12.035.904.740.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 122.175.343 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 7 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT          Cá nhân trong nước: 07 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT         Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 800 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 CP             Cá nhân trong nước: 800 CP
       Tổ chức nước ngoài: 0 CP             Cá nhân nước ngoài: 0 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/02/2022
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút 23/02/2022

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!