Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Viễn thông Mobifone      
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
  3. Địa chỉ: số 25 Trần Hưng Đạo. Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ: 5.465.825.890.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 33.422.937 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 54 NĐT

                Trong đó: Tổ chức: 6 NĐT                      Cá nhân: 48 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 69.802.100 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 33.450.000 CP         Cá nhân: 36.352.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/02/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 07/02/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!