Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Ngân hàng TMCP Phương Đông như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Phương Đông
  3. Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
  4. Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 6.672.444 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 677 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 08 NĐT                    Cá nhân: 669 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 73.304.144 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 10.957.700 CP         Cá nhân: 62.346.444 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 17/04/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!