Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam       
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam – CTCP
  3. Địa chỉ: Số 239 Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  4. Vốn điều lệ đăng ký: 206.000.000.000 đồng
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 12.615.440 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 13 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 10 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 23.260.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 12.640.000 CP         Cá nhân: 10.620.000 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/12/2017
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 15/12/2017

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!