Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP như sau:

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Xây dựng 
  2. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP
  3. Địa chỉ: Số 268 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
  4. Vốn điều lệ thực góp: 217.359.000.000 đồng (Hai trăm mười bảy tỷ ba trăm năm mươi chín triệu đồng)
  5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 20.563.400 cổ phần
  6. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 37 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 3 NĐT                      Cá nhân: 34 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 83.570.500 cổ phần

                Trong đó: Tổ chức: 13.732.400 CP         Cá nhân: 69.838.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/06/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 18/06/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!