Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Viện dệt may

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Viện dệt may như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: Viện dệt may
  2. Địa chỉ: 478 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 50.000.000.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.263.000 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 21 NĐT

                  Trong đó: Tổ chức: 4 NĐT                      Cá nhân: 17 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 14.336.100 cổ phần

                  Trong đó: Tổ chức: 6.313.000 CP           Cá nhân: 8.023.100 CP

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/03/2018
  2. Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 12/03/2018

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!