Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 do Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị sở hữu như sau:
1. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1
2. Địa chỉ: 168 đường Giải Phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
3. Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
4. Số lượng cổ phần bán đấu giá theo lô: 5.100.000 cổ phần
5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 05 NĐT
Trong đó:
Tổ chức trong nước: 01 NĐT Cá nhân trong nước: 04 NĐT
Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT
6. Tổng khối lượng cổ phần theo lô đăng ký mua: 25.500.000 cổ phần
Trong đó:
Tổ chức trong nước: 5.100.000 cổ phần
Cá nhân trong nước: 20.400.000 cổ phần
Tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần
Cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần
7. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/03/2022
8. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút 09/03/2022.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!