Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần theo lô của CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu như sau:

  1. Tên doanh nghiệp đấu giá: CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN
  2. Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà 21 Kim Đồng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
  3. Vốn điều lệ: 221.195.650.000 đồng
  4. Số lượng cổ phần theo lô bán đấu giá: 16.139.124 cổ phần
  5. Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 03 NĐT

Trong đó:
      Tổ chức trong nước: 0 NĐT         Cá nhân trong nước: 03 NĐT
      Tổ chức nước ngoài: 0 NĐT        Cá nhân nước ngoài: 0 NĐT

  1. Tổng khối lượng cổ phần theo lô đăng ký mua: 48.417.372 cổ phần

Trong đó:
       Tổ chức trong nước: 0 cổ phần
      Cá nhân trong nước: 48.417.372 cổ phần
      Tổ chức nước ngoài: 0 cổ phần
      Cá nhân nước ngoài: 0 cổ phần

  1. Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/02/2022

8. Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 00 phút 09/02/2022

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!