Thông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức đấu giá

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương thông báo về việc tạm hoãn thời gian tổ chức đấu giá cổ phần NHTM cổ phần Bản Việt như sau:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!