Thông báo về việc tạm ngừng giao dịch Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 23/01/2018

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin trân trọng thông báo với Quý nhà đầu tư về việc tạm ngừng giao dịch Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Vào phiên giao dịch ngày 22/01/2018, lúc 14 giờ 31 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa đã xảy ra sự cố kỹ thuật đối với hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở đã thực hiện tạm ngừng giao dịch từ đợt giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa ngày 22/01/2018 và ngừng giao dịch ngày 23/01/2018.
Chi tiết thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong công văn Đính kèm.
Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!