Thông báo về việc tiếp tục tạm ngừng giao dịch Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 24/01/2018

Sở GDCK TP.HCM đã tiến hành kiểm tra và xử lý sự cố hệ thống giao dịch ngày 22/01/2018. Được sự đồng ý của UBCKNN, để đảm bảo an toàn và chính xác cho hệ thống giao dịch, Sở GDCK TP.HCM tiếp tục tạm ngừng giao dịch ngày 24/01/2018 để kiểm thử với các công ty chứng khoán thành viên toàn thị trường trước khi chính thức mở cửa thị trường trở lại.
Sở GDCK TP.HCM xin cám ơn sự hợp tác của các thành viên thị trường và công chúng đầu tư.
Trân trọng./.
Chi tiết thông báo của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong link đính kèm:
https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/f24b8541-42d4-42bc-a48a-8a77c9f75acb

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!