Thông báo v/v đóng cửa Phòng Giao dịch Lý Thường Kiệt

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) thông báo v/v đóng cửa Phòng Giao dịch Lý Thường Kiệt (trực thuộc Hội sở chính Hà Nội)
    Theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 24/2013/QĐ-HĐQT ngày 16/4/2013, trong thời gian tới Asean Securities sẽ tiến hành đóng cửa Phòng Giao dịch Lý Thường Kiệt trực thuộc Hội sở chính Hà Nội.
Trong thời gian chờ sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận tiện trong giao dịch , Asean Securities sẽ thực hiện các  giao dịch đối với khách hàng của Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt tại Hội sở chính .
Kính đề nghị Quý Khách hàng có mở tài khoản tại Phòng Giao dịch Lý Thường Kiệt liên hệ với Công ty để được giải đáp và hướng dẫn về cách thức giao dịch.
Điện thoại liên hệ : 04.6275.3844, ext 219.
Trân trọng kính báo,

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!